The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

תנאי העסקה

שעות העבודה בגנים הילדים ברשויות המקומיות*:

בימי א'- ה' 07:30-14:30

וביום ו' 07:30-13:30

שעות העבודה בצוהרנים*:

בימים א'- ה' 14:30 -17:30

*שעות העבודה יכולות להשתנות בין רשות לרשות.

העבודה מתאימה למועמדים שסיימו 12 שנות לימוד, אוהבים לעבוד עם ילדים, מעוניינים במשרת מילוי מקום. 

הימים בהם תרצו לעבוד נתונים לבחירתכם. אתם מחליטים איזה ימים נוחים לכם ובאיזה אזורים ומסמנים על גבי טופס הרישום. רק בימים אלו ישלחו אליכן הצעות עבודה על פי צורך הרשות. 

הסייעת תסייע לאשת צוות הגן הקבועה

בין השאר יהיה עליכם לבצע את המטלות הבאות:

  1. לעזור ולתמוך באיש/אשת צוות קבוע/ה בביצוע תוכנית העבודה של הגן.
  2. הכנת וסידור הגן לקראת יום הלימודים.
  3. סיוע  לילדי הגן במהלך יום הלימודים וסיוע בהזנתם.
  4. מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לשמירה  ניקיונם ורווחתם.
  5. סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן.
  6. שמירה על ניקיון הגן וסביבתו במהלך יום העבודה ובסיום יום הלימודים.

השכר השעתי הוא 45 ש"ח וכולל בתוכו את דמי ההבראה השנתיים. בנוסף לשכר זה תהיה זכאי/ת להחזר קצובת נסיעה ע"פ דין ולהפרשות סוציאליות ע"פ דין

עובדים המועסקים במסגרת "המסייעת" עובדות במילוי מקום זמני ועל כן אינן זכאיות לזכויות שניתנות לעובדי רשות מקומית המועסקים על בסיס קבוע. השכר השעתי המשולם לעובד שיימלא מקום באמצעות  המסייעת, שונה  משכר השעה של סייעת עובדת הרשות המקומית והוא עומד על סך 45 ₪ לשעה וכולל בתוכו את מרכיב דמי ההבראה. בנוסף לשכר השעתי ישולמו לעובד דמי נסיעה והפרשות סוציאליות לפי הדין.

בגני הילדים ברשויות המקומיות אשר צוינו על ידיכם במסגרת הבחירה שניתנה לכם בטופס הרישום ובהתאם להזמנתכם בפועל על פי בחירת הרשות המקומית.

העבודה במסגרת 'המסייעת' היא משרת מילוי מקום. הזמנות עבודה ישלחו למועמדים על פי צורך הרשויות. 

אנחנו לא מתחייבים להיקף המשרה. 

השכר משולם דרך תלוש שכר שמועבר ישירות לחשבון הבנק של הסייעת

את לא מחוייבת – אבל זה לטובתך, אחרת מס הכנסה ינכה ממך 51% מס.

   ניתן לעשות אונליין דרך אתר רשות המיסים, או לחלופין להגיע למשרדי רשות המסים ולהיעזר בפקיד.

את התשלום מקבלים בתלוש שכר, עד 10 בחודש.