פלטפורמה דיגיטלית חדשנית, המאפשרת הפעלת מאגר ארצי למשרות זמניות במילוי מקום סייעות בגני הילדים ובצוהרונים ברשויות המקומיות.
זה נגיש, זה גמיש, זה משתלם וזה עם משמעות.
עולם העבודה השתנה – גם אנחנו!

1
פרטים אישיים
2
כתובת מגורים
3
השכלה וניסיון תעסוקתי
4
התאמת אזורי עבודה
5
הצהרות

יש להזין מספר בעל 10 ספרות.

האם תעודת הזהות ביומטרית (חובה) שדה חובה

 

מגדר (חובה) שדה חובה

הצהרת מסירת מידע מן המרשם הפלילי (חובה) שדה חובה

האם אתם יכולים לקבל הודעות וואטסאפ במספר הטלפון הנייד שעדכנתם? (חובה) שדה חובה

האם סיימתם 12 שנות לימוד? (חובה) שדה חובה

 

מדוע הנכם מעוניינים לעבוד במשרה לא מלאה ובעבודה שאינה קבועה? (חובה) שדה חובה

במסגרת מיזם המסייעת ניתן לקבל הצעות למילוי מקום סייעות בגני הילדים ובצוהרנים בימים ובשעות המתאימות לך.

מילוי מקום בגני הילדים, בימים ראשון עד חמישי מהשעה 07:30 ועד 14:30, ביום שישי מהשעה 07:30 ועד 13:30.

מילוי מקום סייעת בצהרון בימים ראשון עד חמישי מהשעה 14:30 ועד השעה 17:00 בהתאם לזמני פעילות מסגרת החינוך.

באילו ימים אתם פנויים לעבוד? (חובה) שדה חובה

שעות העבודה בגנים הינן בימי א- ה 07:30- 14:00 וביום ו' 07:30- 13:30 שעות העבודה בצוהרונים בימים א- ה בין השעות 14:00 - 17:00.

האם יש לכם ניסיון תעסוקתי עם ילדים? (חובה) שדה חובה

 

שפות מדוברות (חובה) שדה חובה

אזורי עבודה מועדפים (חובה) שדה חובה

רשויות (חובה) שדה חובה

ניתן לבחור מספר רשויות מקומיות

תפקידי הסייעת

על הסייעת לבצע  בין השאר, את המטלות הבאות:
1.לעזור ולתמוך באיש/אשת צוות קבוע/ה במימוש תוכנית העבודה של הגן.
2.הכנת הגן לקראת יום הלימודים.
3.לעזור לילדי הגן במהלך יום הלימודים וסיוע בהזנתם.
4.מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה על ניקיונם ורווחתם.
5.סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן.
6.שמירה על ניקיון הגן וסביבתו.

נא סמנו (חובה) שדה חובה

במיזם המסייעת החברה למתנסים היא המעסיק של ממלאת המקום. פרטייך האישיים, כפי שהם מפורטים מטה, יצורפו באופן אוטומטי לחוזה העסקה. 

לצפייה בחוזה לחצו כאן

Browser not supported

הצהרות כלליות ותנאי העסקה:

1.ידוע לי כי השכר השעתי בסך 45 שח כולל בתוכו את דמי ההבראה השנתיים.בנוסף לשכר זה תהיה זכאי/ת להחזר קצובת נסיעה עפ דין ולהפרשות סוציאליות עפ דין. 2.ידוע לי כי תנאי ההעסקה שבהם מועסקים עובדים דרך מאגר "המסייעת", שונים מתנאי העבודה של עובד/ת הרשות המקומית בגן, ואני מאשר/ת כי אין לי ולא תהיה לי כל טענה או דרישה בגין כך. 3.ידוע לי כי מרכז השלטון המקומי מפעיל את מאגר "המסייעת" באמצעות גורם/מים אחר/ים מטעמו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ואין לי ולא תהיה לי כל טענה או דרישה בגין כך . 4.הנני מאשר/ת כי ידוע לי כי הרישום למאגר אינו מהווה אישור לקבלתי למאגר וכי קבלתי למאגר כפופה לבדיקת עמידתי בתנאי הסף ובתנאי כשירות על פי הדין.

5.ידוע לי שקבלתי למאגר אינה מחייבת את העסקתי בפועל. 6.ידוע לי כי תחילת השירות בפועל הוא החל מיום 01.11.2022, וכי ממועד זה ואילך ניתן יהא להוציא הזמנות עבודה למילוי מקום. ידוע לי כי בכל מקרה, העסקתי תהיה על פי הזמנת עבודה בפועל, בלבד.  7.ידוע לי שקבלת הזמנת עבודה ואישורי את ההזמנה מחייבת את התייצבותי בגן הילדים שבהזמנה. ידוע לי כי אי התייצבותי לעבודה ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא, עשויה להוביל להוצאתי מהמאגר. 8.ידוע לי ואני מאשר/ת כי אין ולא יהיו ביני לבין מרכז השלטון המקומי כל יחסי עובד-מעביד. ידוע לי כי אדרש להמציא מידע ומסמכים נוספים על ידי הגורם המעסיק ו/או מזמין העבודה (רשויות מקומיות ו/או תאגידים שבבעלותן), ואני מאשר/ת כי אפעל בשקידה ראויה להמציא מידע ומסמכים כאמור במהירות. 9.ידוע לי ואני מאשר/ת כי מרכז השלטון המקומי ו/או כל מי שהורשה לכך על ידו, יהא רשאי לעשות כל שימוש בכל מידע אודותיי, שקיבל ממני ו/או מכל גורם אחר, בקשר עם הקמת מאגר מועמדים למשרות ברשויות המקומיות ובתאגידים שבבעלותן (בעלות מלאה או חלקית), העסקת המועמדים ואיוש המשרות, על כל הקשור בכך, ולא תישמע מפי כל תביעה ו/או טענה בנושא.

 

 

נא סמנו (חובה) שדה חובה

נא סמנו (חובה) שדה חובה

איך שמעתם על ״המסייעת״? (חובה) שדה חובה